Ekologický chov

Chov našich zvířat musí být co nejvíce přirozený a ekologický, v souladu se zákonem č. 242/2000 Sb. a vyhláškou MZe č. 53/2001 Sb. Proto se venkovní zvířata budou pohybovat volně v rámci ohrazeného venkovního prostoru. Samotné nosnice budou chovány ve volném výběhu. Tento způsob chovu, který je pro zvířata nejzdravější, splňuje přísná kritéria welfare (požadavky na pohodu zvířat pro dokonalý fyzický a psychický stav).

 

Ohleduplnost vůči životnímu prostředí

V rámci našeho projektu jsme záměrně cílili na lokalitu, která je mimo obytné části tak, abychom se vyvarovali jakýmkoli možným problémům. I přesto je v objektu vybudováno přirozené nepřetržité větrání s přídavným vysokokapacitním ventilátorem pro cirkulaci vzduchu tak, aby samotný pobyt uvnitř haly s nosnicemi nebyl narušen zápachy ani v zimním období, kdy budou nosnice uzavřeny. V období od jara do podzimu budou navíc den trávit ve volném výběhu, který je mj. čtvrtým volným chovem v České republice!

Povrchové ani spodní vody nejsou ohroženy, neboť je zajištěn pravidelný odvoz zbytkového materiálu po nosnicích.

Důraz klademe také na spolupráci s vyhlášenými veterináři z okolí.

 

  

Snášková hnízda

Snášková hnízda splňují kritéria efektivní metody chovu slepic bezklecovým systémem. Nosnice mají k dispozici snášková hnízda s naddimenzovanou světlou výškou a rozměrech 150 x 50 cm v celkové délce 20 metrů.

 

Krmný systém

Krmný systém se skládá ze soustavy závěsných kruhových krmítek, každé se zásobníkem na 18 kg krmiva. Tato soustava je rovnoměrně rozložená v prostoru tak, aby byl krmný proces z hlediska pohodlí nosnic co nejpohodlnější.

 

Sběr vajec

Sběr vajec je řešen ručně, automatické linky dle nás nesplňují přirozený a ekologicky šetrný přístup ke zvířatům. Samotný sběr předchází následné ruční kontrole, prosvícení, vytřídění, naskladnění a následnému prodeji ze dvora.

 

Napájení pro slepice

Napájecí systém se skládá ze soustavy žlabových oboustranných napáječek s čistou a pitnou vodou, regulace hladiny a neustálé přítomnosti vody ve žlabu je řešena plovákovým systémem. Samotné napáječky jsou kryty pro minimalizaci znečištění. 

 

Vzduchotechnika

V rámci kvalitní a potřebné cirkulace vzduchu ve vnitřním prostoru je ventilace řešena dvouúrovnově. První úrovní je přirozená ventilace zajištěná dvěma otevřenými mřížovými okny v oblasti stropu. Druhá úroveň je zajištěna pomocí výkonného ventilátoru Vents OV 4E 400  s průměrem 400 mm a průtokem 3580 m3 za hodinu. Nízká hlučnost 63 dB nenarušuje klidný život nosnic.

 

Osvětlení

Osvětlení pro chov slepic je řešen rovnoměrným rozmístěním žárovek bílé barvy po celém vnitřním prostoru. Při samotném chovu odmítáme nosnicím upravovat denní režim, tudíž nebudeme uměle svítit a prodlužovat tak sluneční den.

 

Chlazení

Uskladněná vejce jsou v teplých měsících udržována v potřebném rozmezí teplot 5 – 18 °C v klimatizované skladové místnosti.